Districts Bodies
DISTRICT OFFICE BEARERS, SNEA, ODISHA CIRCLE
District  Dist.Secretary Mobile E-mail ID
BALASORE Shri M.R.Singh 9437030200 Shri S.S.Kar
BARIPADA Shri A.K.Swain 9438884400 Shri R.K.Sahoo
BERHAMPUR Shri S.K.Sahu 9437154399 Shri R.Nayak
BHAWANIPATNA Shri S.K.Mohapatra 9437037200 Shri S.Sahu
BHUBANESWAR Shri P.K.Pandia 9437095808 Shri L.N.Das
BALANGIR Shri B.R.Panigrahi 9437028111 Shri B.K.Dev
CUTTACK Shri S.K.Nayak
DHENKANAL Smt. K.Sahoo 9437731844 Shri S.K.Bhol
KEONJHAR Shri S.C.Nayak 9437030800 Shri S.C.Chattar
KORAPUT Shri L.B.Lade 9437566599 Shri S.K.Kap
PHULBANI Shri B.Behera 9437233000 Shri S.B.Pradhan
ROURKELA Shri R.C.Beshra 9437040088 Shri V.N.Dash
SAMBALPUR Shri R.Sahoo 9437966485 Shri M.R.Ratha